หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ตรวจสอบเอกสารคลังสินค้า และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
• จัดทำและควบคุมต้นทุน วัตถุดิบ และปริมาณการใช้งานของทรัพยากรต่าง ๆ
• สรุปผลการดำเนินงาน และคาดคะเนความเป็นไปได้ของต้นทุน
• จัดทำรายงานข้อมูลประจำวันและประจำเดือน


คุณสมบัติ

• เพศ ชายหรือหญิง อายุ 25 - 40 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุน
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• สามารถเรียนรู้งานและจัดสรรงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม


วิธีการสมัคร


สวัสดิการ

ประกันสังคม, ค่าบริการ (Service charge), ที่พัก, เครื่องแบบพนักงาน, อาหารฟรี 3 มื้อ, วันลาพักร้อน

เกี่ยวกับบริษัท

รายละเอียดการติดต่อ

ติดต่อ

Human Resources Department

  • 84280
  • 1

  • Fatal error: Call to undefined method DateTime::diff() in /home/blinewhi/domains/cm2job.com/public_html/includes/function.php on line 43