เกี่ยวกับ

รายละเอียดบริษัท

บริษัท ใยตาวิศวกรรม แอนด์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด เดิมจดทะเบียนในนามร้านค้า จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 มุ่งเน้นธุรกิจระบบไฟฟ้าสื่อสาร โดยป็นบริษัทแรกที่เน้นการบริการหลังการขายเป็นอันดับหนึ่ง ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการขยายตัวต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯจึงเพิ่มประเภทและแบรนด์สินค้า จนครบวงจร 1ในธุรกิจสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด ซึ่งปัจจุบัน ได้ขยายการติดตั้งตามต่างจังหวัด ปัจจุบันบริบัทฯมีคู่ค้าและตัวแทนจำหน่าย(Dealer) ได้แก่ ผู้รับเหมาติดตั้ง และร้านค้าทั้งในเชียงใหม่และต่างจังหวัดมากกว่า 100 บริษัท บริษัทฯได้ต่อยอดธุรกิจด้วยการเปิดธุรกิจวิศวกรรมวางระบบสายเคเบิ้ล โดยริเริ่มจากงานติดตั้งสายสัญญาณ จนปัจจุบันได้เข้าไปทำงานโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและชำนาญเป็นพิเศษ และยังคงพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในด้านเทคโนโลยี

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร