เกี่ยวกับ

รายละเอียดบริษัท

บริษัทกำลังขยายสายงานเพิ่มขึ้น ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมีความชำนาญงานมาร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกัน. บริษัท แก๊สซัพพลายส์ จำกัด ประกอบกิจการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ยี่ห้อ ปตท. รับเดินระบบท่อก๊าซและซ่อมบำรุงจากช่างชำนาญงาน ตามโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารและสถานที่อื่นๆ พร้อมทั้งจำหน่ายก๊าซหุงต้ม อะไหล่อุปกรณ์เตาแก๊ส และถังก๊าซ ครบวงจร

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร